Αερισμός Χλοοτάπητα
GardenSport
Μηχανήματα Κήπου | Είδη κήπου

Αερισμός Χλοοτάπητα

admin
Αερισμός Χλοοτάπητα

Οι ασχολούμενοι με την κατασκευή και τη συντήρηση χλοοταπήτων γνωρίζουν βέβαια κάποια πράγματα για τον αερισμό του χλοοτάπητα. Άλλοι από αυτούς περισσότερα άλλοι λιγότερα, εξαρτάται από την εμπειρία τους και την γνώση τους πάνω στα θέματα χλοοτάπητα. Γενικώς μπορούμε να αναφέρουμε ότι στην πατρίδα μας η μερική ή και ολική έλλειψη εφαρμογών αερισμού έχει την κύρια ευθύνη για την κακή ποιότητα και εμφάνιση των χλοοταπήτων που συναντούμαι σε όλη την Ελλάδα. Αν και ο αερισμός είναι η δεύτερη απαραίτητη εργασία συντήρησης μετά το κούρεμα, δυστυχώς πολλοί ή τον αγνοούν ή τον αποφεύγουν.

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα τα οποία μας δίνει ο αερισμός του χλοοτάπητα είναι:

 • Μείωση ασθενειών
 • Καλύτερη και μεγαλύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος
 • Καλύτερη λειτουργία του φυτού και εύκολη αφομοίωση της λίπανσης
 • Ομοιόμορφη ανάπτυξη
 • Αύξηση διηθητικότητας (άρα και βελτίωση αρδευσιμότητας του χλοοτάπητα)
 • Εξάλειψη ανομοιομορφίας κατανομής του νερού άρδευσης
 • Βελτίωση και αύξηση της υδατοπερατότητας στο υπέδαφος του χλοοτάπητα (με αποτέλεσμα την βελτίωση των συνθηκών στράγγισης)
 • Αύξηση της χρήσης για χλοοτάπητα γηπέδων λόγω της καλύτερης αντοχής του χλοοτάπητα στην φθορά

Οι κύριοι επιβαρυντικοί παράγοντες είναι:

 • Η χρησιμοποίηση εδαφών με μεγάλη περιεκτικότητα σε άργιλο
 • Η υπερβολική χρήση από ανθρώπους (γήπεδα ποδοσφαίρου - πάρκα)
 • Χρησιμοποίηση μηχανημάτων με μεγάλο βάρος, τα οποία κυκλοφορούν στην επιφάνεια του χλοοτάπητα.
 • Αυξημένο thatch λόγω του κοψίματος του χλοοτάπητα χωρίς συλλογή (mulching)

Με την λέξη αερισμό εννοούμε κατά βάση δύο διαφορετικές κατηγορίες αερισμού οι οποίες εκτελούνται από διαφορετικά μηχανήματα και επιδρούν σε διαφορετικής φύσης προβλήματα. Οι κατηγορίες αυτές είναι ο επιφανειακός αερισμός και ο βαθύς αερισμός.

Αερισμός Χλοοτάπητα  Αερισμός Χλοοτάπητα

1. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ (ξάρισμα - εξαραίωση, κάθετη κοπή, scarification - dethatch)

Δεν πρέπει να μπερδεύεται σαν έννοια με το αερισμό ο οποίος είναι μία διαδικασία διαφορετική. Οι βασικές διαφορές είναι ότι οι τομές είναι βαθύτερες και μεγαλύτερης διατομής στον βαθύ αερισμό. Η διαφορά στην συχνότητα είναι ότι ο επιφανειακός αερισμός γίνεται συχνότερα από τον αερισμό. Ο επιφανειακός αερισμός απομακρύνει νεκρά τμήματα φυτών, αερίζει την ρίζα , βελτιώνει την άρδευση και έτσι δημιουργεί τις βασικές προϋποθέσεις για έναν εύρωστο και υγιή χλοοτάπητα.

Το βάθος των τομών στον επιφανειακό αερισμό κυμαίνεται από 0.5-3 εκατοστά. Οι συνιστώμενες επαναλήψεις αυτής της εργασίας, για τα ελληνικά δεδομένα, είναι τρεις έως πέντε φορές κατ' έτος με τελείως απαραίτητο τον επιφανειακό αερισμό νωρίς την άνοιξη, αρχές καλοκαιριού και τέλη φθινοπώρου.

Το σύνολο των μηχανημάτων για τον επιφανειακό αερισμό φέρει κατά βάση έναν άξονα ο οποίος έχει τοποθετημένα διαφόρων μορφών κοπτικά σώματα. Τα πιο χρησιμοποιούμενα από αυτά είναι μαχαίρια και αστεροειδείς δίσκοι. Υπάρχουν όμως και μηχανήματα που έχουν τοποθετημένα στον άξονα τους ελατηριωτά δάκτυλα από χοντρό σύρμα. Τέλος, κάποιες κυλινδρικές βούρτσες κατάλληλες για χλοοτάπητα , οι οποίες έχουν σχετικά σκληρή ίνα και αυτές κάνουν μερικώς την εργασία του επιφανειακού αερισμού, κυρίως καταστρέφουν και διαλύουν το Thatch*.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Από πλευράς τρόπου χειρισμού και κίνησης τα μηχανήματα κατατάσσονται σε :
Ωθούμενες μηχανές με αυτοκινούμενο άξονα αιχμών. Μπορεί να είναι ηλεκτροκίνητες για μικρούς χώρους ή βενζινοκίνητες για μεγαλύτερους χώρους. Τα πλάτη εργασίας τους συνήθως κυμαίνονται από 30 - 50 εκατοστά. Μηχανήματα αυτοκινούμενα, τα οποία έχουν κίνηση και στον άξονα μαχαιριών.

Είναι μηχανήματα πιο στιβαρά, έχουν μεγαλύτερη απόδοση εργασίας και κατά βάση είναι επαγγελματικά μηχανήματα. Οι τροχοί τους συνήθως είναι ελαστικά με αεροθάλαμο. Τα πλάτη εργασίας τους συνήθως κυμαίνονται από 40 - 80 εκατοστά. Παρελκόμενα μηχανήματα.

Η αρχή λειτουργίας τους είναι η ίδια με την λειτουργία των παραπάνω μηχανημάτων, απλώς έλκονται από χλοοκοπτικά τρακτέρ ή αναρτώνται και παίρνουν κίνηση από μεγαλύτερα τρακτέρ γεωργικού τύπου. Τα μηχανήματα αυτά έχουν σαφώς μεγαλύτερο πλάτος εργασίας από τις άλλες κατηγορίες. Μηχανήματα αερισμού με χρήση δόνησης (vibra system).

Είναι η πιο σύγχρονη εξέλιξη στα μηχανήματα αερισμού. Τα καρφιά ή αιχμές λόγω της υψηλής συχνότητας της κατακόρυφης δόνησης εισχωρούν ευκολότερα στο έδαφος και κάνουν οπές μεγαλύτερης διατομής από αυτή που έχουν τα καρφιά. Τα μηχανήματα αυτά συνοδεύονται και από κύλινδρο έτσι δημιουργούν και μια ισοπέδωση χωρίς συμπίεση και επομένως μπορούν να χρησιμοποιούνται κάθε εβδομάδα και να αντικαταστήσουν την εργασία του κυλίνδρου ισοπέδωσης (για τα γήπεδα ποδοσφαίρου). Η τεχνική αυτή είναι καλυμμένη με ευρεσιτεχνία την οποία κατέχει για την Ευρώπη η Ολλανδική εταιρία Maredo.

Αερισμός Χλοοτάπητα

2. ΒΑΘΥΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Οι βασικές διαφορές από τον επιφανειακό αερισμό είναι ότι στον βαθύ αερισμό οι τομές είναι βαθύτερες και μεγαλύτερης διατομής. Η διαφορά στην συχνότητα είναι ότι ο αερισμός γίνεται αραιότερα από τον επιφανειακό αερισμό. Ο βαθύς αερισμός έχει στόχο να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες στράγγισης και αερισμού του εδάφους και έτσι να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες άρδευσης και ανάπτυξης του φυτού για έναν εύρωστο και υγιή χλοοτάπητα. Το αποτέλεσμα είναι ένα καλά ομοιόμορφο και αναπτυγμένο ριζικό σύστημα.

Στην κατηγορία αυτή τα αιχμηρά σώματα είναι μεγαλύτερα και ανθεκτικότερα για να δίνουν την δυνατότητα μεγαλύτερης διείσδυσης στο έδαφος. Τα μηχανήματα στον βαθύ αερισμό κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Μηχανήματα διάνοιξης οπών. Οι οπές γίνονται από συμπαγή στελέχη (δάχτυλα) χωρίς να εξάγεται ποσότητα εδάφους. Το βάθος της οπής η οποία δημιουργείται στο έδαφος θα πρέπει να ξεπερνά τα 2.5cm.
 • Μηχανήματα εξαγωγής κυλίνδρων εδάφους. Τα μηχανήματα αυτά φέρουν κοπτικά σώματα με εσωτερική κοιλότητα. Κατά την εργασία εξάγεται έδαφος σε μορφή κυλίνδρου ύψους 2-4cm και διαμέτρου 1-1,5cm. Επειδή οι κύλινδροι εδάφους συνήθως αποκαλούνται καρότα άρα και τα μηχανήματα αποκαλούνται καροτιέρες. Μηχανήματα για πολύ βαθύ αερισμό. Τα μηχανήματα αυτά έχουν στόχο την άμεση βελτίωση της υποστράγγισης και χαρακτηρίζονται από το μεγάλο μήκος και από την μεγάλη διείσδυση των στελεχών αερισμού σε βάθη άνω των 20cm. Γίνεται ανατάραξη του στελέχους όταν αυτό είναι τοποθετημένο στο έδαφος.

 Αερισμός Χλοοτάπητα

Share this post: 

Διαβάστε Επίσης

26 Ιαν 2017

 Τα μηχανήματα που πραγματοποιούν τον κλαδοτεμαχισμό ονομάζονται κλαδοτεμαχιστές αλλά θα τα δούμε να αναφέρονται και σαν κλαδοθρυμματιστές ή βιοθρυμματιστές. Ο διεθνής όρος είναι «wood chippers...

Σύγχρονη μέθοδος διαχείρισης αγριόχορτων σε οπωρώνες και τα πλεονεκτήματά της
08 Ιαν 2015

Μέχρι τώρα για τους μικρούς και μεσαίους οπωρώνες ή αμπελώνες όταν δεν χρησιμοποιούσαμε ζιζανιοκτόνα η λύση ήταν η χρήση θαμνοκοπτικών πλάτης – μεσινέζας ή η χρησιμοποίηση γεωργικών τρακτέρ με αναρτώμενο...

Τεχνική έκθεση για συγκριτικά πλεονεκτήματα του 102 Starjet έναντι ερασιτεχνικών χλοοκοπτικών τρακτέρ
26 Νοε 2012

Οι βασικές διαφορές του 102Starjet έναντι ερασιτεχνικών χλοοκοπτικών τρακτέρ:

1) Ταχύτητα εργασίας, η οποία είναι υπερδιπλάσια, 7 έναντι 3 χιλιομέτρων...

Φρεζάρισμα - κατεργασία εδάφους με σκαπτικό
02 Μάιος 2012

Πως γίνεται το φρεζάρισμα και γιατί

Θερμοκήπια για τον ερασιτέχνη - οικιακή χρήση
01 Οκτ 2011

 Απολαυστε οικονομικά και εύκολα τα δικά σας λαχανικά και λουλούδια για όλο τον χρόνο

Κομποστοποίηση
15 Νοε 2010

Τι είναι η Κομποστοποίηση;

Γραμμοχάραξη Γηπέδων
30 Ιουλ 2010

Γενικές Οδηγίες

Η αρχική γραμμοχάραξη καλό είναι να γίνεται από έναν τοπογράφο. Εάν δεν υπάρχει τοπογράφος και υπάρχει ένα όργανο τοπογραφίας (χωροβάτης) εύκολα μπορ...

Κοπή Χλοοτάπητα
30 Ιουλ 2010

1. Συχνότητα κουρέματος

Η συχνότητα κουρέματος εξαρτάται από το είδος του χλοοτάπητα που έχουμε εγκατεστημένο την εποχή καθώς και τον τρόπο χλοοκοπής.

Επισπορά χλοοτάπητα σε Ελληνικές συνθήκες
30 Ιουλ 2010

Η επισπορά είναι μία εξειδικευμένη αλλά και απαραίτητη κηποτεχνική εργασία - ο διεθνής όρος είναι overseeding. Η επισπορά είναι μία πολύ συνηθισμένη πρακτική σε όλες τις χώρες οι οποίες έχουν προχωρημένο...

Οδηγίες Συντήρησης Συνθετικού Χλοοτάπητα
30 Ιουλ 2010

Οι ανάγκες για εργασίες συντήρησης σε ένα συνθετικό χλοοτάπηταπροέρχονται από την κατάσταση η οποίαδημιουργείται μετά την χρήση. Η κατάστασηαυτή αφορά τη

Συντήρηση Γηπέδων Ποδοσφαίρου
30 Ιουλ 2010

Οι οδηγίες αυτές είναι συνοπτικές και αφορούν ποδοσφαιρικά γήπεδα με χλοοτάπητα που έχουν τις στοιχειώδες υποδομές, όπως στραγγιστικό σύστημα και σύστημα αυτόματου ποτίσματος. Οι οδηγίες αυτές δεν έχουν...

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

ETESIA TEXAS Seco Group SEMBDNER Vari Laski